Ý nghĩa của lễ cầu siêu, cầu an

Lễ cầu siêu, cầu an là một trong những đại lễ quan trọng. Biết được điều đó, Sala Garden cũng thường xuyên tổ chức hai đại lễ này. Hoa viên mong muốn những người đã chọn nơi đây làm nơi an nghỉ sẽ sớm về với cõi Phật. Ngoài ra, Sala Garden cũng cầu nguyện an lành cho những quan khách đến với hoa viên.

Nguồn gốc của nghi thức cầu siêu

Bất cứ ai là Phật tử đều đã nghe về gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên. Vì muốn báo hiếu cha mẹ, Ngài đã tìm họ khắp các cõi Trời, khắp các tầng địa ngục. Khi biết mẹ đang đoạ lạc, Ngài đến cầu xin Đức Phật tìm cách để Ngài cứu mẹ.

Đức Phật dạy rằng, nhân dịp chư Tăng sau ba tháng an cư, hãy tích lũy đầy đủ công đức. Ngài nên cúng dường với tâm thanh tịnh để chư Tăng chú nguyện vào phẩm vật cúng dường. Đức Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy và cứu được mẹ thoát cảnh đọa lạc.

Lễ cầu siêu có ý nghĩa quan trọng với người đã khuất
Lễ cầu siêu có ý nghĩa quan trọng với người đã khuất

Kể từ đó bắt đầu hình thành nghi thức cầu siêu. Các Phật tử có lòng hiếu thảo có thể nguyện cầu cứu khổ cho ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình. Chúng ta không có thần thông, không thể biết người thân còn lưu lạc nơi đâu. Nên cần phải làm lễ cầu siêu để giúp họ sớm được siêu thoát dù họ đang ở đâu.

Ý nghĩa của lễ cầu siêu

Trong tín ngưỡng Phật giáo, lễ cầu siêu có một ý nghĩa hết sức lớn lao đối với người đã khuất. Qua kinh trì tụng của Chư tăng sẽ giúp cho người đã khuất hiểu và giác ngộ chân lý. Nhờ biết giác ngộ, từ đó thoát khỏi cảnh tối tăm đọa đày mà sớm về nơi tịnh độ.

Lễ cầu siêu giúp người đã khuất được trợ lực để vượt qua bể khổ
Lễ cầu siêu giúp người đã khuất được trợ lực để vượt qua bể khổ

Dân gian quan niệm rằng nếu người quá cố được siêu thoát thì người sống cũng được an lành. Lễ cầu siêu còn nhắc nhở người còn sống phải tạo nghiệp lành để hồi hướng cho người thân đã khuất. Việc này giúp họ có thêm công đức vượt qua bể khổ.

Ý nghĩa của lễ cầu an

Lễ Cầu An là thiết lễ, tụng kinh, cầu nguyện cho người sống thoát khỏi bệnh tật hay tai qua nạn khỏi. Cầu bình an có hai khuynh hướng. Thứ nhứt là cầu an hướng nội tức là quay về bên trong, mong cho tâm chúng ta được bình an. Thứ hai là cầu an hướng ngoại, mong cho công việc, sự nghiệp, danh vọng, đời sống vật chất được hanh thông tốt đẹp.

Lễ cầu an là lễ cầu cho người còn sống được bình an
Lễ cầu an là lễ cầu cho người còn sống được bình an

Cầu an là mong muốn có được đời sống an vui hạnh phúc, không bệnh tật, khổ não, ít rủi ro, bất trắc… “An” ở mỗi con người có 3 loại. Thân an là khỏe mạnh, sống lâu, không bệnh tật, không tai nạn, rủi ro… Tâm an là trạng thái tinh thần thanh thản, thoải mái, không lo âu phiền muộn. Hoàn cảnh an là gia đình ấm no hạnh phúc, gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống.

Lễ cầu siêu,cầu an tại Sala Garden

dịch vụ tâm linh sala garden
Đại lễ cúng cầu siêu tại dự án Sala Garden

 

 

 

 

Ngày 13/10 và 2/11 vừa qua, tịnh xá Sala đã tổ chức lễ cầu siêu cho những người đã an nghỉ tại đây. Đồng thời cầu an cho quý phật tử cùng các quan khách thăm viếng tại hoa viên. Đây là hoạt động tâm linh có ý nghĩa và được Sala Garden tổ chức thường xuyên.

Lễ cầu an tại Sala Garden
Lễ cầu an tại Sala Garden

Cầu siêu, cầu an là hình thức tín ngưỡng từ ngàn xưa, khắp nơi trên thế giới. Ý nghĩa bình thường của các khoá lễ cầu An là thiết lễ, tụng kinh, cầu nguyện cho người sống thoát khỏi bệnh tật hay tai qua nạn khỏi. Còn Lễ Cầu Siêu cũng có ý nghĩa tương tự nhưng mục đích là nguyện cầu cho người chết thoát khỏi cảnh khổ sanh về thế giới tây phương cực lạc.

 

 

 

fapjunk