Thủ tục mai táng Sala Garden được nhiều người quan tâm. Dưới đây là những thủ tục quan trọng khi thực hiện mai táng, an táng tại dự án Sala Garden

Đăng Kí Sử Dụng Phần Mộ như thế nào?

Mộ đơn dự án Sala Garden
Thủ tục sử dụng Mộ đơn dự án Sala Garden

1, Đối với khách hàng đã có huyệt mộ

 • Khách hàng vui lòng đăng ký sử dụng huyệt mộ với Ban Quản Lý dự án Sala Garden trước khi chôn tối thiểu 24h để chúng tôi chuẩn chị chu đáo nhất.
mặt bằng mộ gia tộc salagarden
Thủ tục mai táng mộ gia tộc dự án Sala Garden

2, Đối với khách hàng chưa có huyệt mộ

 • Vui lòng liên hệ ngay Hotline: 0909 780 555 để được lựa chọn phần mộ thích hợp, tư vấn dịch vụ mai táng cũng như trọn gói các dịch vụ liên quan.

3. Các hồ sơ cần chuẩn bị cho mai táng

 • Giấy đăng ký sử dụng phần mộ, gửi ban quản lý trước tối thiểu 24h trước khi mai táng
 • Hợp đồng chuyển nhượng Quyền Sử dụng phần mộ
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng phần mộ (GCN – QSDPM) có thông tin người thụ hưởng (NTH)
 • Giấy chứng tử hoặc các giấy tờ hoặc hồ sơ pháp lý liên quan
 • Phiếu yêu cầu dịch vụ (nếu có)
 • Hợp đồng mai táng (hay xây dựng phần mộ)

4, Lưu ý chung khi đăng ký sử dụng huyệt mộ

 • Nghĩa vụ tài chính: Quý khách phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính bao gồm các loại chi phí chăm sóc phần mộ, phí nhân công và vật tư cho việc chôn cất theo quy định của Ban quản lí Sala Garden
 • Thời gian được sử dụng cho việc mai táng: Sau khi được nhận bàn giao phần mộ và được thông báo chính thức từ Ban quản lý dự án Sala Garden
 • Quyền chỉ định người thụ hưởng: Khách hàng có quyền chỉ định, thay đổi, hủy bỏ chỉ định người thụ hưởng quyền sử dụng phần mộ tại bất kì thời điểm nào chỉ định bằng văn bản cho người thụ hưởng. Việc này phải được thông báo tới ban quản lí Sala Garden và chỉ có hiệu lực khi BQL nhận được thông báo.
 • Việc mai táng vào Huyệt hoặc cải táng hoặc khai quật Huyệt Mộ chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của BQL hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền. Khách hàng hoặc người thụ hưởng chỉ có quyền sử dụng phần mộ mai táng một lần
 • Không giải quyết tranh chấp: BQL Sala Garden không chịu trách nhiệm giải quyết cách tranh chấp liên quan đến khách hàng và người thụ hưởng.