Bài viết nổi bật của thiền sư Thích Trí Quang về “Mười đặc điểm hàng đầu của Phật giáo” trích dẫn bài viết của thầy cho các nhà sư. Phật tử đề cập đến đặc điểm của Phật giáo. Thích Trị Quang nói: “Phật giáo là tất cả.”

Phật giáo giống như mặt trời. Khi chúng ta nhìn thấy ánh sáng đó, chúng ta chỉ có đôi mắt hẹp. Nhưng một lần và mãi mãi, chúng ta có thể dựa trên một vài điều để hiểu tất cả các đặc điểm của Phật giáo.

đạo phật

Đặc điểm đầu tiên của Phật giáo là “bản in của sự thật”.

 

Lý thuyết, phương pháp và kết quả, cũng như thực tế, đều hợp lý. Phật giáo không chèn chủ quan của mình trước hoặc trong khi trải nghiệm chân lý, và chân lý Phật giáo là kết luận sau khi thiền thực sự. Phật giáo chỉ nhìn thấy và nói lên sự thật của sự vật, không thêm hoặc xóa. Nhân tiện, Phật giáo luôn cấm những niềm tin và hành vi không bắt nguồn từ kiến ​​thức thực sự. Phật giáo không nhận ra hậu quả của niềm tin vô minh và hành vi của nó là hợp lý. Do đó Phật giáo còn được gọi là Phật giáo chân chính.

Tự giải thoát là con đường duy nhất cho mười phương của Phật và Bồ tát

Đặc điểm thứ hai là “tôn trọng sự sống”

Ăn chay, nhịn ăn là một biểu tượng cụ thể của tính năng này. Phật giáo lần đầu tiên nhìn thấy cuộc sống. Tất cả mọi thứ rất quý giá là để bảo vệ cuộc sống. Cuộc sống ngột ngạt phụ thuộc vào sự thiếu hiểu biết, bởi vì lòng tham đối với cuộc sống là sự thiếu hiểu biết. Do đó, tôn trọng sự sống không chỉ tồn tại bằng cách giúp đỡ lẫn nhau, mà đôi khi còn hy sinh sự sống để bảo vệ sự sống, đôi khi tiêu cực như người ăn chay để cứu tất cả các loài, và đôi khi “không đau khổ cho tất cả chúng sinh” Cứu 10.000 loài. Phật giáo đặc biệt chú trọng và phát huy lòng nhân từ, nhưng từ “lợi ích” phải trực tiếp chỉ ra mục đích tôn trọng sự sống

Đặc điểm thứ ba của Phật giáo là nó chỉ công nhận “sự phù hợp sống còn”

Phật giáo dạy mọi người sống độc lập và không thể bị cô lập. Phật tử là vô hình và không tạo ra kẻ thù. Vũ trụ là một lò lửa của sự tương quan, không có gì là trung tâm, không có gì là phụ thuộc và ngược lại. Do đó, phân ly là tự duy trì, nhưng chiến đấu (trong gang tấc) là tương đối. Chiến đấu phải là hành động để sinh tồn, không sẵn sàng hành động bất đắc dĩ. Nếu sự miễn cưỡng này được thực hiện hoàn toàn cần thiết trong mọi trường hợp, thì chiến đấu sẽ trở thành chiến tranh.

Đặc điểm thứ tư của Phật giáo là sự thừa nhận rằng “con người là điểm trung tâm của xã hội loài người”.

Phật giáo không nói về chủ nghĩa duy tâm hay chủ nghĩa duy vật, nhưng tất cả mọi người được sinh ra từ con người. Kết luận này thực sự rõ ràng ở mọi nơi. Trong thế giới này, không có gì được sinh ra hoặc rơi tự nhiên, mà là khả năng của con người. Sức mạnh của các yếu tố con người chi phối mọi thứ. Tất cả nỗi đau hay niềm vui, sự tiến hóa hay cao siêu, là do con người văn minh. Ông là chủ nhân của xã hội loài người, và xã hội loài người không thể có một Thiên Chúa thứ hai

sala garden

Đặc điểm thứ năm của Phật giáo là nhấn mạnh vào “xử lý suy nghĩ của mọi người trước”

Lý do rất rõ ràng. Con người là điểm trung tâm của xã hội loài người, cho dù đó là sự tiến hóa hay hoàn toàn do hoạt động của con người, nhưng hoạt động của con người bị chi phối bởi suy nghĩ của con người, vì vậy xã hội là sự phản ánh trung thực các suy nghĩ của con người. Do đó, về cơ bản, để cải thiện xã hội, chúng ta phải cải thiện con người và cải thiện tư duy của họ.

Nếu tâm trí của một người vẫn độc tài và tham lam, thì xã hội loài người là địa ngục. Suy nghĩ của con người đã được đối xử và các hoạt động của con người rất rõ ràng, nhưng xã hội loài người cũng rất ngây ngất do kết quả của các hoạt động đó.

Đặc điểm thứ sáu, mục đích của Phật giáo là “đào tạo con người trở nên từ bi, thông minh và can đảm”

Chữ bi là tôn trọng quyền của người khác. Thông minh là một hành vi tỉnh táo hữu ích. Phân được quyết tâm hành động dũng cảm. Phân không có lòng trắc ẩn và trí tuệ sẽ tàn bạo và bạo lực. Một tâm trí không có lòng trắc ẩn và lòng can đảm sẽ biến thành một suy nghĩ xảo quyệt và mơ ước. Những người không có can đảm và can đảm sẽ trở nên tình cảm và nhút nhát. Theo những triết lý tâm linh của các sư thầy nổi tiếng ở Sala Garden, từ bi là một tư tưởng tiến hóa, trí thông minh là một sự tiến hóa của trí thông minh, và lòng can đảm là sức mạnh của sự tiến hóa. Những người như vậy là những người cơ bản mới trong xã hội mới.

Đặc điểm thứ bảy của Phật giáo là “tạo ra một xã hội mới”, về cơ bản là một người mới

Do đó, để đấu tranh cho xã hội mới đó và quay trở lại vấn đề, trước tiên chúng ta phải chiến thắng chính mình. Sự tự chinh phục của loài người có nghĩa là “nguyên nhân cũ” (bóc lột, áp bức, độc tài và xâm lược) không còn tồn tại, và kết quả của “những thành quả mới” là một xã hội mới. Trong xã hội đó, quyền sống hoàn toàn bình đẳng với cuộc sống: bình đẳng về nghĩa vụ và bình đẳng

Đặc tính thứ tám của Phật giáo là “tiến tới vô thức”.

Tu luyện một người mới và xây dựng một xã hội mới không phải là mục tiêu của Phật giáo. Phật giáo cũng hướng dẫn con người lên đỉnh tiến hóa, trạng thái vô thức, trạng thái vô minh, trí tuệ toàn tri và địa vị của Phật.

Đặc điểm thứ chín là Phật giáo dạy “tự lực”

Đây là một tinh thần hoàn toàn cần thiết. Đức Phật chỉ là một vị thầy dẫn đường cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta phải thắp đuốc trí tuệ để thắp sáng con đường, và chúng ta phải tự động di chuyển đôi chân có khả năng của mình. Người mới đến phải kỷ luật bản thân. Xã hội mới cần được xây dựng bởi chính nó, tiềm thức được trau dồi và hiện thực hóa.

Tự giải thoát là con đường duy nhất cho mười phương của Phật và Bồ tát. Hạnh phúc không phải cầu xin, linh hồn không phải do hồ. Một điều nữa, nước trong tự nhiên nhiều mây và hoa sen không mọc trên cát vàng, vì vậy Phật tử phải tự giải thoát mình trong một thế giới đau khổ.

Để tránh giác ngộ trên thế giới, dạy giác ngộ, dạy dỗ, là tìm sừng của thỏ. Phật tử không nên đứng trong hàng ngũ những người khôn ngoan, mà nên chuyển sang giai cấp của những người vô minh để lãnh đạo họ. Người dân Hoa Hòa mãi mãi chỉ có thể được tìm thấy trong những vũng bùn, và trí tuệ tối cao chỉ tồn tại.

Đặc điểm thứ mười của đạo Phật là “hiện chứng thể nghiệm”

Đức Phật chỉ hướng dẫn chúng ta, nhưng sự thật không phải là thứ có thể chụp ảnh để mọi người nhìn thấy. Phật là một vị thầy, nhưng trí tuệ không phải là người truyền đạt trí tuệ cho bất cứ ai. Do đó, đối với sự thật cuối cùng, chúng ta phải tự trải nghiệm nó. Kiểu tự lực thực nghiệm này không chỉ áp dụng cho tinh thần tự giải phóng, mà còn đặc biệt chú ý đến việc thực hiện

Nó được gọi là thực hiện như thế nào? Chẳng hạn, đường đến Maihamlet có mười đoạn. Mọi người không muốn làng giăm bông nhảy đến làng mai mà không đi qua mười con đường, nhưng phải từng bước là làng giăm bông.

Theo hướng dẫn của Đức Phật, cách vô nghĩa của các tầng trên cũng phải được thể hiện từng bước và chúng ta có thể trải nghiệm mức độ của sự thật trước khi chúng ta giác ngộ hoàn toàn.

Đức Phật đã tạo ra một cái thang cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể kéo hộp hoa xuống hoặc đẩy chúng ta thẳng. Chúng ta phải giúp mình leo lên thang đến khung hoa của sự thật. Leo lên bất kỳ ic nào có thể trải nghiệm sự thật của sự thật. Đối với sự thật chưa được thực hiện, chúng ta chỉ có thể nói và không biết.

 

đền trình sala garden

Đây là tinh thần thực hành Phật giáo của hoa viên nghĩa trang Sala Garden, do tất cả các đặc điểm trên, chúng tôi thấy rằng Phật giáo không chỉ là một tôn giáo. “Phật giáo là tất cả”, đây là đặc điểm cuối cùng và quan trọng nhất của Phật giáo. Do đó, Phật tử không thực hành Phật giáo bằng cách đặt các hoạt động của họ như một phần chính của sự thờ phượng và cầu nguyện.

Phật tử thực hành Phật giáo và áp dụng nó vào cuộc sống, và áp dụng nó vào tất cả các hoạt động. Nền tảng của Phật giáo là có thật. Tinh thần là từ bi, trí tuệ và lòng can đảm. Tùy thuộc vào tinh thần và cuộc sống này, Phật tử sẽ tự nhiên chịu đựng sự tàn sát, nhanh nhẹn và nô lệ.

Do đó, họ phải tự hành động để cải thiện quản lý cấp cao. Và hoạt động không có phạm vi không gian, không giới hạn thời gian, không có phạm vi tổ chức và trong trường hợp này không có phân ngành. Ở đâu, khi nào, ở đâu và với ai là phật tử, và trong những cảnh nào, nền tảng và tinh thần của sự cảm thông, trí tuệ và lòng can đảm của Phật giáo được sử dụng để tác động và chi phối để tạo ra một thế giới thuần khiết. Do đó, Phật giáo bao gồm tất cả mọi thứ. Thay vào đó, mọi người đều có một tinh thần Phật giáo tốt